Dnes je:

Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Farský kostol

Služby lektorov vo farskom kostole na MÁJ a JÚN 2018 (pdf)

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole APRÍL až JÚN 2018. (pdf)

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)